По Нарачка

Производно друштво за производство на уметничко украсно декоративни и дизајнирани производи.
Производство на ентериери и ентериерно уредување.

  • Станови,апартмани,куќи
  • Деловни објекти,канцалариски простори,изложбени салони
  • Угостителски објекти,кафетерии,хотели,винарски визби и др.

Екстериерно производство

  • Простори за одмор, летниковци, настрешници,
  • Простори за рекреација
  • Партерно уредување на базени
  • Детски игралишта
  • Декоративни елементи за паркови и амбиетални простори